СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ ДРУГАТА СТРАНА


ЗАМИНАВАНЕ

Напускам тази мрачна гора –
дърветата от пушеци,
излизащи от комините,

елените от нощни виелици,
които се разбиват

в обледенените стъкла
на автомобила ми,

прелитащ

над облаците и дърветата,
над езерата и планините,
видени за миг в сънищата

Отивам си.

Нека се движа по магистралата
от топли и сияещи видения,

с двигател,
бълващ, вместо изпарения
и пушеци,

мълчаливи стъпки,
дъх на морета

и светлина...

/15.03.2018г./