СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ ДРУГАТА СТРАНА


Responsive image
Велики бели зверове
населяваха душите ни
в гората от мълчание,
когато
върху белите завивки от пронизващ студ
вадехме с огромни въдици
поеми
със слънчеви метафори и птичи-песни-стихове
дошли от други светове,
за да се отпечатат като сенки на телата ни
в белите облаци
над земите с обещаващи безкрайни хоризонти.
И почувстваме вятърът
отвътре
като хлад,
като огън
и
дъжд от падащи
звезди
в паницата на лятото.

Бях велик бял звяр
в пещерна рисунка
на художник от праисторията.

Бях слънцето в косите на жена
от утринна пара.

Бях поет,
обесен на площада
заради опиумно красиви стихове.

Бях всичко, а сега съм нищо.
Началото на новата вселена.


(01.04.2021)