СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ ДРУГАТА СТРАНА


Ранна пролет: свечеряване

Разцъфналите плодни дръвчета
горят като факли
в сумрака
на отиващия си ден.


Полето
е предусещане за сянка
преди голямото Отпътуване.


/14 март 2020 г/