СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ ДРУГАТА СТРАНА


МЕТАФИЗИЧНО

Трябва да построя сграда
от каменна тишина;

трябва да издигна кула
от нощен шепот;

трябва да съградя
стая от удари на барабан;

трябва да създам подземие,
в което бог с чудовищен профил
пази светлината
в каменно ковчеже.

Зад най-отдалечената врата
виждам тяло от топла музика -
нежна плът от звуци на приспивна флейта -
- да се рее на няколко педи от земята.

Женски силует стъпва
по въздушните рафтове.
Прозрачните й пантофки
са роса върху тревата.

Трябва да измисля жена,
която да се роди под клепачите ми;

трябва да отворя ковчежето
и да изтрия всички форми;

трябва да бъда бяло платно;

Трябва да бъда Бог.