СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ ДРУГАТА СТРАНА


КОТЕШКА СУТРА

Котараците минават през стените на къщите.
Покачват се по върховете
на дървесните сенки
и скачат в слънчевите ириси,
разлети по тухлените зидове,
сякаш са пухени завивки
от блестяща и безплътна материя.

Опашките им се издигат
като мачти на кораби,
когато потъват в слънчевите ями
и се оказват от другата страна на стените.
Мустаците им са весла,
които ги теглят към топлия сумрак
на сънищата,
а къщите, в които влизат
през слънчевите петна под прозорците,
се люлеят като стълби от лунни лъчи,
водещи ги през лабиринтите
от илюзии
към следващото прераждане.