СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ ДРУГАТА СТРАНА


ЕРОТИЧНО

1.
Воденичните камъни между бедрата й
поглъщат светлината
на пшеничните снопове:

мъзга от полюшващ се въздух
се стели от тъмнината на нейните нощи.

2.
Златното сияние на житото
като зъб на акула
пронизва долапа й
с шепот на лековити билки:

мараня и скрибуцане на побеснели щурци
(езикът й се впива в ташаците на лятото).

3.
Вкусна е светлината
и пари като нажежен до червено змей:

плува тялото във друго тяло,
в бездънен кладенец от потънали слънца.

4.
Когато зърното се смила,
гърдите й са земното притегляне:

звезден прах се стели по завивките,

брашното на погачата
има вкус на изгряваща луна.