СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ ДРУГАТА СТРАНА


СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ ДРУГАТА СТРАНА


Responsive image
Дневник на сънуващия навигатор

Стоя в светлината,
дишам облаците,
сънувам
мраморните статуи
в деколтето на смълчаното море,
отвъд звездите
корабите ни са огромни
като вселенски птици,
веслата им изпиват мрака
в дълбините
и ни издигат
към Създателя
и светлината, която никога
не свършва...


Във вълните корабите ни
са огромни градове от пара
и сумрачна материя.
Те плуват в очите на безбрежния океан,
дишат през устите ни,
като бриз в платната
пием от напитката, която ни полюшва
като люлка към луната.
Летим или плаваме,
ходим по гребените на вълните или потъваме
- кой е Съзерцателят да ни каже чистата истина
на Битието?


Отплавам.


/10-ти август 2023 г/